Remote Control Crane , Siren Light , Overload Control
รีโมทควบคุมเครนไร้สาย , สัญญาณไฟและเสียงเตือน , ชุดควบคุมยกน้ำหนักเกิน
สินค้าคุณภาพจากประเทศตุรกี มาตรฐานยุโรป ออกแบบทันสมัย วัสดุทนทาน สามารถใช้งานได้กับทุกอุตสาหกรรมตอบโจทย์งานรอกและเครน